PROXIMA
Status bazy GCVS: OK!

Baza GCVS

Wersja testowa!
Wszystkie potencjalne uwagi prosimy kierować na adres: redakcja@proxima.org.pl

GCVS4.2 wraz z poprawkami z marca 2016r. http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/html/

Wyjaśnienia typów i oznaczeń www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/vartype.htm

Jak używać zapytań Zapytania można mieszać dowolnie - nie muszą być wypełnione wszystkie pola. Wielkości liter nie maja znaczenia.

Typ zmiennej:
Kod zmiennej z listy GCVS np: M dla miryd. Domyślnie ustawione są gwiazdy typu Mirydy. Jeśli żadna zmienna nie bedzie zaznaczona na liście jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich.

Nazwa gwiazdy (GCVS):
Oznaczenie gwiazdy zmiennej np: AY; V0641. Można podać tylko cześć nazwy np: 64.

Gwiazdozbiór (Gw):
Domyślnie ustawiony jest gwiazdozbiór Andromedy. Jeśli żaden gwiazdozbiór nie bedzie zaznaczony na liście jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Widoczność gwiazdozbiorów można zawęzić używając także deklinacji.

Deklinacja:
Wartości dla pożądanego zakresu deklinacji np: -2; +2 lub 2.

Okres:
Okres zmiennej liczony w dniach np: 0.5; 10.

Min_I:
Wpisanie wartości np: 12 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 0 mag do 12 mag w minimum.

Max:
Wpisanie wartości np 3 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od +3 mag do 0 mag w momencie maximum.

Przycisk Reset:
Zeruje wszystkie wcześniejsze wprowadzone wartości do domyslnych.

Typ zmiennej Gwiazdozbiór Nazwa gwiazdy (GCVS):
Min_I: Max: Okres od: do: Deklinacja od: do:
Nno GCVS Gw h m s ° " ' Typ Max Min_I Min_II PVJ Epoch Okres M-m Widmo
10001 R And * 00h 24m 02s +38° 34" 37' M 5.8 15.2 V 53820 409.2 38 S3,5e-S8,8e(M7e)
10003 T And 00h 22m 23s +26° 59" 46' M 7.7 14.5 V 50854 281 46 M4e-M7.5e
10004 U And 01h 15m 30s +40° 43" 08' M 9 15 V 49564 347.7 40 M6e
10005 V And 00h 50m 06s +35° 39" 10' M 9 15.2 V 51528 256.4 45 M2e-M3e
10006 W And * 02h 17m 33s +44° 18" 18' M 6.7 14.6 V 48654 397.3 42 S6,1e-S9,2e
10007 X And 00h 16m 10s +47° 00" 45' M 8.5 15.2 V 49620 343.4 37 S2,9e-S5,5e
10008 Y And 01h 39m 37s +39° 20" 35' M 8.2 15.1 V 49489 220.5 47 M3e-M4.5e
10010 RR And 00h 51m 23s +34° 22" 37' M 8.4 15.6 V 49644 330.6 52 S6.5,2e
10015 RW And 00h 47m 19s +32° 41" 09' M 7.9 15.7 V 53360 430 36 M5e-M10e(S6,2e)
10017 RY And * 23h 20m 38s +39° 37" 14' M 10 15.3 V 53400 391.2 M8
10022 SV And * 00h 04m 20s +40° 06" 36' M 7.7 14.7 V 53220 313 42 M5e-M7e
10024 SX And 01h 33m 36s +46° 31" 13' M 8.7 14 < V 53208 332.8 M6.5e
10026 SZ And 22h 59m 35s +42° 50" 31' M 9.5 17 < V 53520 344 42 M2e
10028 TU And 00h 32m 23s +26° 01" 46' M 7.5 13.5 V 53700 316.8 48 M5e
10036 UW And 00h 14m 11s +29° 01" 21' M 9.4 15 < V 54024 237 M5
10039 UZ And 01h 16m 11s +41° 44" 58' M 9.1 15.6 V 53990 316 41 M7e
10052 YY And 23h 57m 32s +32° 02" 21' M 11.9 15.2 < p 51504 227.8
10053 YZ And 00h 27m 14s +30° 53" 49' M 9.7 15.9 V 54092 207 M5e
10062 AH And 02h 05m 55s +40° 43" 27' M 9.3 14.5 < V 50110 480.2 M4-M5e
10063 AI And 23h 18m 19s +48° 57" 31' M 11.5 15.3 p 42498 327
10064 AK And 23h 21m 12s +50° 00" 12' M 10 15 < V 52930 317 S:
10065 AL And 23h 26m 43s +45° 14" 56' M 10 18 < V 50655 293
10068 AO And 23h 17m 60s +46° 45" 12' M 10.3 14.5 V 51512 332.4
10077 AX And 02h 32m 46s +46° 29" 21' M 9.3 16.2 V 51980 378
10079 AZ And 23h 03m 51s +48° 51" 54' M 10.2 14 < V 53985 194.4 M4
10080 BB And 00h 17m 44s +45° 08" 52' M 13 15.5 < p 51425 290 S3e
10085 BG And 23h 30m 59s +43° 15" 56' M 8.5 15.6 V 54045 289.5 S6.5,5e
10093 BP And 23h 00m 59s +50° 01" 09' M 13.4 16.5 < p 28452 141.6
10094 BQ And 23h 02m 05s +51° 35" 40' M 12 15.7 p 51440 156 45
10098 BU And * 23h 23m 40s +39° 43" 37' M 9.4 14.2 V 53585 378 M7e
10112 CL And 23h 14m 52s +50° 46" 27' M 11.1 17.3 < p 51410 353.5 M8
10156 EM And 01h 28m 14s +50° 00" 15' M 12.7 15 < p 51460 280
10168 EY And * 23h 45m 02s +43° 55" 26' M 13.3 18 < p 51400 360 : M7-M9
10169 EZ And 23h 50m 52s +43° 04" 45' M 13.2 17 < p 51390 275
10184 FU And 22h 58m 49s +52° 47" 04' M 15 17.2 < p 28511 390.4
10187 FX And 23h 13m 16s +49° 59" 53' M 14.2 17.2 < p 51360 323.7
10203 GU And 02h 34m 31s +40° 04" 06' M 13.9 18.2 p 38972 280 40 :
10213 HM And 01h 04m 53s +45° 01" 38' M 13.6 17.6 p 51520 239 50 :
10254 KU And 00h 06m 53s +43° 05" 01' M 6.5 10.5 : I 42345 660 : M10
10264 LP And 23h 34m 28s +43° 33" 01' M 1.8 3.7 K 46340 614 C8,3.5e
10312 OY And 01h 58m 06s +38° 39" 19' M 13.7 16.6 p 51435 300.1 C
10335 V0335 And 23h 02m 02s +39° 59" 51' M 11.8 14.5 V 49540 280
10336 V0336 And * 23h 02m 24s +41° 43" 37' M 11.6 15 < V 49520 270
10337 V0337 And * 23h 16m 26s +38° 43" 47' M 11.3 14.4 V 49820 362
10338 V0338 And 23h 25m 42s +45° 42" 05' M 12 14 < V 49520 348
10339 V0339 And 23h 34m 08s +46° 20" 02' M 11.3 15 < V 49981 325
10403 V0403 And 00h 38m 53s +45° 33" 50' M 11.9 16.1 V 51540 180 :
10414 V0414 And 00h 09m 37s +37° 47" 32' M 12.4 15.5 V 50691 288
10416 V0416 And 01h 10m 31s +45° 06" 12' M 11.7 14.7 < V 50611 359
10417 V0417 And 01h 16m 05s +50° 11" 45' M 11.1 14.7 V 51129 281
10418 V0418 And 01h 30m 06s +50° 10" 01' M 11.3 14.4 V 51161 305
10420 V0420 And * 02h 18m 21s +50° 46" 03' M 11 15 < V 52178 355.8
10421 V0421 And 02h 23m 21s +48° 43" 42' M 10.1 12 < V C6,2e
10448 V0448 And 02h 03m 21s +46° 23" 48' M 10.5 13.6 * 51410 285 :
10459 V0459 And 02h 33m 58s +45° 59" 56' M 10.8 13.8 < * 51484 384 :
10588 V0588 And 23h 02m 33s +46° 49" 48' M 9.44 12.22 * 51505 : 265.5 M4
10615 V0615 And 23h 11m 30s +47° 02" 52' M 10.86 13.1 < * 51451