PROXIMA
Status bazy GCVS: OK!

Baza GCVS

Wersja testowa!
Wszystkie potencjalne uwagi prosimy kierować na adres: redakcja@proxima.org.pl

GCVS4.2 wraz z poprawkami z marca 2016r. http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/html/

Wyjaśnienia typów i oznaczeń www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/vartype.htm

Jak używać zapytań Zapytania można mieszać dowolnie - nie muszą być wypełnione wszystkie pola. Wielkości liter nie maja znaczenia.

Typ zmiennej:
Kod zmiennej z listy GCVS np: M dla miryd. Domyślnie ustawione są gwiazdy typu Mirydy. Jeśli żadna zmienna nie bedzie zaznaczona na liście jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich.

Nazwa gwiazdy (GCVS):
Oznaczenie gwiazdy zmiennej np: AY; V0641. Można podać tylko cześć nazwy np: 64.

Gwiazdozbiór (Gw):
Domyślnie ustawiony jest gwiazdozbiór Andromedy. Jeśli żaden gwiazdozbiór nie bedzie zaznaczony na liście jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Widoczność gwiazdozbiorów można zawęzić używając także deklinacji.

Deklinacja:
Wartości dla pożądanego zakresu deklinacji np: -2; +2 lub 2.

Okres:
Okres zmiennej liczony w dniach np: 0.5; 10.

Min_I:
Wpisanie wartości np: 12 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 0 mag do 12 mag w minimum.

Max:
Wpisanie wartości np 3 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od +3 mag do 0 mag w momencie maximum.

Przycisk Reset:
Zeruje wszystkie wcześniejsze wprowadzone wartości do domyslnych.

Typ zmiennej Gwiazdozbiór Nazwa gwiazdy (GCVS):
Min_I: Max: Okres od: do: Deklinacja od: do:
Nno GCVS Gw h m s ° " ' Typ Max Min_I Min_II PVJ Epoch Okres M-m Widmo
30002 S Aps 15h 09m 25s -72° 03" 45' RCB 9.6 17 V C(R3)
30003 T Aps 13h 55m 51s -77° 48" 08' M 8.4 15 V 52087 259.63 42 M3e
30004 U Aps 15h 28m 01s -75° 55" 47' SRB 8.1 8.9 V 217 C(Nb)
30005 V Aps 15h 04m 48s -71° 36" 23' LB 9.1 10.1 V Mb
30006 W Aps 17h 14m 16s -74° 08" 55' SRB 9.4 10.3 V 121 M6
30007 X Aps 14h 04m 23s -71° 34" 26' M 12.1 15 < V 53577 239
30008 Y Aps 14h 06m 06s -72° 22" 49' M 12.1 15.3 < V 53119 247
30009 Z Aps 14h 06m 55s -71° 22" 17' CWA 10.8 11.9 V 53456.79 18.9816 42
30010 RR Aps 14h 07m 22s -71° 02" 49' M 13.4 16.5 : p 51920 124
30011 RS Aps * 14h 08m 46s -72° 25" 56' RRAB 14.5 16 p 25327.48 0.565219
30012 RT Aps 14h 09m 09s -71° 36" 29' M 11.7 15.3 < p 53551 244.6
30013 RU Aps 14h 22m 04s -71° 39" 09' SRB 13 14.5 V 180 :
30014 RV Aps 14h 24m 17s -73° 17" 27' EA 12.1 14 12.2 V 53574.517 34.07502 8 A-F
30015 RW Aps 14h 31m 33s -70° 46" 43' M 12.3 14.8 < V 52678 117.39
30016 RX Aps 14h 31m 48s -70° 47" 21' M 10.8 14.5 < V 54559 475 Me
30017 RY Aps 14h 33m 09s -71° 56" 00' M 10.1 13.7 < V 53412 395
30018 RZ Aps 14h 33m 15s -71° 56" 38' M 12.2 14.8 < V 52767 222.7 Me
30019 SS Aps 14h 34m 30s -72° 55" 45' EB 13.3 14.04 13.63 V 51927.764 0.582672
30020 ST Aps 14h 34m 28s -72° 10" 40' M 13 16.5 < p 53409 248
30021 SU Aps 14h 38m 08s -70° 43" 06' S: 14.7 15.4 p
30022 SV Aps 14h 38m 44s -72° 31" 39' M 9 15.5 : V 53755 303.5 35 :
30023 SW Aps 14h 38m 41s -71° 18" 45' CST: 12.6 V
30024 SX Aps 14h 38m 59s -71° 38" 40' SRB 11.9 12.6 V
30025 SY Aps 14h 39m 24s -72° 49" 36' EW 12.7 13.3 13.3 V 51904.065 0.278908
30026 SZ Aps 14h 39m 12s -71° 38" 29' EA 13.6 14.9 < V 25330.55 3.5208 11
30027 TT Aps 14h 39m 32s -71° 34" 02' SRB 11.9 13 V 65 :
30028 TU Aps 14h 40m 19s -70° 45" 25' SRB 10.3 10.9 V 59
30029 TV Aps 14h 45m 50s -71° 17" 40' EW 13.8 14.5 14.4 V 51903.939 0.647493
30030 TW Aps 14h 46m 23s -72° 04" 01' DSCT 14.6 15.7 p 54259.66 0.14937
30031 TX Aps 14h 48m 03s -72° 47" 38' M 12 15 : V 52784 238
30032 TY Aps * 14h 48m 50s -71° 19" 42' RRAB 11.1 12.5 V 53484.762 0.5016957 18 A8-F6
30033 TZ Aps 14h 49m 15s -70° 58" 17' M 11.4 13.5 < V 52831 318
30034 UU Aps 14h 50m 40s -72° 43" 19' E 14.5 16 p 54287.414
30035 UV Aps 14h 50m 52s -71° 07" 12' RR: 15.1 15.9 p 25433.24 0.4194 :
30036 UW Aps * 14h 52m 25s -71° 21" 35' RRAB 14.4 16 p 52402.51 0.503485
30037 UX Aps 14h 52m 24s -70° 54" 16' RR 14.7 15.8 p 25327.52 0.40075
30038 UY Aps 14h 59m 34s -71° 47" 54' RRAB 13.19 13.83 V 54332.6 0.4825079 25
30039 UZ Aps 15h 01m 41s -71° 59" 07' SRB 11.2 13.2 V 87.7
30040 VV Aps 15h 02m 48s -71° 48" 14' M 11.5 15.2 < V 54294 236.6 Me
30041 VW Aps 15h 02m 47s -70° 57" 39' LB: 12.5 13.7 V
30042 VX Aps * 15h 59m 56s -75° 13" 20' RRAB 11.4 12.4 V 51981.784 0.484662 14 F9:
30043 VY Aps 16h 00m 54s -74° 28" 53' SRA 8.7 9.8 V 54208 164.7 SC
30044 VZ Aps 16h 16m 15s -74° 02" 25' M 8.1 15 < V 53565 370.4 M5e
30045 WW Aps 16h 31m 31s -74° 59" 44' M 8.6 14.6 : V 54203 267.9 M4(Ib)e
30046 WX Aps 14h 15m 33s -74° 15" 36' EA 11.41 13.32 11.51 V 54342.519 4.6967613 10
30047 WY Aps 17h 52m 23s -77° 13" 32' M 10.4 14.4 V 53538 213.9
30048 WZ Aps 15h 16m 31s -77° 06" 35' M 10.4 14.7 < V 53539 318.2
30049 XX Aps 17h 28m 02s -69° 20" 22' M 10.1 13.2 V 54309 161 Me
30050 XY Aps 18h 11m 06s -72° 18" 20' M 11.3 14.5 < V 51956 368
30051 XZ Aps 14h 52m 05s -79° 40" 47' RRAB 11.6 12.6 V 53472.7513 0.587266 16
30052 YY Aps 15h 02m 34s -72° 45" 11' EB 11.34 12.05 11.55 V 51965.399 0.855552
30053 YZ Aps * 15h 10m 01s -78° 23" 03' RRAB 11.4 13.1 p 52749.8558 0.48948 20
30054 ZZ Aps 15h 17m 01s -77° 55" 59' RRC 13.6 14.3 V 53458.7843 0.3775 40
30055 AA Aps 15h 18m 12s -77° 36" 23' RRAB 13.7 14.5 p 36728.525 0.5417 25
30056 AB Aps * 15h 19m 38s -78° 40" 38' RRAB 12.5 13.8 p 54253.688 0.481878 12
30057 AC Aps 15h 24m 04s -79° 06" 31' M 10.7 15 : V 54190 177.2
30058 AD Aps 15h 26m 35s -78° 30" 47' RRAB 13.5 14.9 p 36725.45 0.5503 10
30059 AE Aps 15h 26m 32s -77° 03" 53' RRAB 13.8 15 p 54286.603 0.44677 18
30060 AF Aps 15h 31m 17s -78° 20" 43' EW 13.4 14.1 13.9 p 52433.277 0.7976244
30061 AG Aps 15h 30m 22s -75° 44" 39' UG 14.3 16 < p pec(UG)
30062 AH Aps 15h 35m 29s -80° 21" 00' RRAB 14.7 15.8 p 36720.44 0.4887 18
30063 AI Aps 15h 36m 09s -75° 04" 23' RRAB 14.3 15.7 p 36729.43 0.55415 10
30064 AK Aps 15h 36m 03s -74° 23" 02' RRAB 13.7 15.1 p 36728.48 0.66315 15
30065 AL Aps 15h 37m 38s -75° 44" 48' EA 12.9 13.95 12.95 : V 51932.845 7.432415 7
30066 AM Aps 15h 39m 54s -74° 21" 29' RRAB 14.7 15.7 p 36690.415 0.606 15
30067 AN Aps 15h 41m 16s -73° 57" 44' EB 12.5 13.6 13.3 V 52757.639 1.045547
30068 AO Aps 15h 42m 36s -73° 03" 56' SRA: 12.4 13.8 < V 53116 200
30069 AP Aps 15h 44m 19s -76° 15" 16' EB 14.4 15.5 15.5 p 36720.5 5.378
30070 AQ Aps 15h 44m 35s -73° 41" 45' SRB 12.6 13.5 V 65.5
30071 AR Aps 15h 44m 19s -72° 25" 18' RRAB 13.1 14.2 V 53898.718 0.6107034 17
30072 AS Aps 15h 46m 43s -73° 27" 17' EW 13.6 14.2 14.1 V 53853.696 0.3856
30073 AT Aps 15h 50m 05s -77° 44" 35' RRAB 13.7 14.9 : V 36720.37 0.493799 10
30074 AU Aps 15h 49m 15s -76° 27" 25' RRAB 13.1 14 p 36694.433 0.5671193 12
30075 AV Aps 15h 48m 50s -74° 30" 33' EB 13.8 14.4 ( 0.05 ) p 36690.405 0.7095
30076 AW Aps 15h 48m 32s -73° 28" 16' M 12.7 15.4 < V 53404 317
30077 AX Aps 15h 55m 09s -74° 02" 23' RRAB 14.6 15.7 p 36694.38 0.4855 15
30078 AY Aps 15h 58m 16s -77° 38" 38' EA 12.6 14.4 12.7 V 51911.256 1.28707 11
30079 AZ Aps 15h 56m 35s -74° 42" 45' RRAB 13.8 15.8 p 36694.39 0.599 10
30080 BB Aps 15h 58m 41s -77° 52" 16' EB 12.1 12.9 12.8 V 53584.611 2.5332604
30081 BC Aps 15h 59m 25s -76° 29" 43' RRAB 13.7 14.6 V 53639.554 0.57262 18
30082 BD Aps 15h 58m 33s -73° 36" 54' EA 13.2 14.2 p 36747.351 2.5226 : 11 :
30083 BE Aps * 16h 06m 07s -79° 34" 55' M 12.6 14.7 < V 53392 385 Me
30084 BF Aps 16h 09m 16s -81° 01" 45' RRAB 14 15.4 p 36728.415 0.5544 10
30085 BG Aps 16h 09m 54s -78° 33" 26' RRAB 14.2 15.3 p 36732.325 0.5336 12
30086 BH Aps 16h 08m 40s -76° 50" 28' EA 11.3 13.5 11.4 V 36728.435 3.650732 10
30087 BI Aps 16h 09m 34s -74° 14" 40' RRAB 13.8 14.8 p 36690.385 0.5787 12
30088 BK Aps 16h 12m 54s -76° 03" 47' RRAB 14.1 15.2 p 36733.5 0.608 20
30089 BL Aps 16h 16m 14s -78° 44" 27' RRC 15.1 15.6 p 36690.4 0.2719 25
30090 BM Aps * 16h 13m 15s -73° 26" 18' M 11.3 13.4 < V 53057 306.3
30091 BN Aps 16h 18m 14s -74° 12" 45' RRAB 13.8 15.2 p 36694.41 0.52 8
30092 BO Aps 16h 17m 56s -72° 37" 31' EA 13.2 14.5 13.3 : V 52115.51 1.84995 7
30093 BP Aps 16h 21m 05s -77° 01" 41' RRAB 13 14.2 p 36775.218 0.452 15
30094 BQ Aps 16h 27m 05s -81° 10" 07' RRAB 13 14.3 p 52055.631 0.456318 15
30095 BR Aps 16h 23m 47s -77° 35" 12' RRAB 14.8 15.5 p 36725.45 0.81 18
30096 BS Aps * 16h 20m 52s -71° 40" 16' RRAB 11.7 12.5 V 53031.859 0.5825631 20
30097 BT Aps 16h 22m 27s -74° 00" 39' M 11.9 15 < V 52911 209.9
30098 BU Aps 16h 29m 12s -81° 06" 59' RRAB 14.5 15.3 p 36728.33 0.634 13
30099 BV Aps 16h 28m 08s -79° 57" 42' EA 12.4 13.4 12.5 V 36809.413 1.646861 11
30100 BW Aps 16h 24m 15s -74° 16" 31' RRAB 13.5 14.5 : V 54359.658 0.593051 15
30101 BX Aps 16h 26m 35s -75° 59" 16' RRC 14 15 p 36694.43 0.328 20