PROXIMA
Status bazy GCVS: OK!

Baza GCVS

Wersja testowa!
Wszystkie potencjalne uwagi prosimy kierować na adres: redakcja@proxima.org.pl

GCVS4.2 wraz z poprawkami z marca 2016r. http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/html/

Wyjaśnienia typów i oznaczeń www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/vartype.htm

Jak używać zapytań Zapytania można mieszać dowolnie - nie muszą być wypełnione wszystkie pola. Wielkości liter nie maja znaczenia.

Typ zmiennej:
Kod zmiennej z listy GCVS np: M dla miryd. Domyślnie ustawione są gwiazdy typu Mirydy. Jeśli żadna zmienna nie bedzie zaznaczona na liście jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich.

Nazwa gwiazdy (GCVS):
Oznaczenie gwiazdy zmiennej np: AY; V0641. Można podać tylko cześć nazwy np: 64.

Gwiazdozbiór (Gw):
Domyślnie ustawiony jest gwiazdozbiór Andromedy. Jeśli żaden gwiazdozbiór nie bedzie zaznaczony na liście jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Widoczność gwiazdozbiorów można zawęzić używając także deklinacji.

Deklinacja:
Wartości dla pożądanego zakresu deklinacji np: -2; +2 lub 2.

Okres:
Okres zmiennej liczony w dniach np: 0.5; 10.

Min_I:
Wpisanie wartości np: 12 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 0 mag do 12 mag w minimum.

Max:
Wpisanie wartości np 3 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od +3 mag do 0 mag w momencie maximum.

Przycisk Reset:
Zeruje wszystkie wcześniejsze wprowadzone wartości do domyslnych.

Typ zmiennej Gwiazdozbiór Nazwa gwiazdy (GCVS):
Min_I: Max: Okres od: do: Deklinacja od: do:
Nno GCVS Gw h m s ° " ' Typ Max Min_I Min_II PVJ Epoch Okres M-m Widmo
30102 BY Aps 16h 26m 58s -75° 18" 30' M 11.7 15.5 < V 54649 241.5 M3-M7II
30103 BZ Aps 16h 28m 29s -77° 25" 50' M 11.6 14.7 < V 52137 199
30104 CC Aps 16h 31m 19s -79° 51" 29' M 11.9 15 < V 52733 281
30105 CD Aps 16h 35m 30s -80° 45" 42' EA 11.45 12.15 11.80 V 52526.614 3.30165 5
30106 CE Aps * 16h 29m 21s -71° 27" 41' M 11.5 14 < V 54754 210.3
30107 CF Aps 16h 35m 42s -72° 38" 38' M 10.9 14 < V 54479 231.6
30108 CG Aps 16h 41m 02s -79° 11" 36' M 11.6 14.5 < V 54574 225.7 Me
30109 CH Aps 16h 43m 57s -80° 56" 17' RRAB 13.1 13.9 V 54661.59 0.509712 20
30110 CI Aps 16h 45m 04s -80° 32" 45' RRAB 14.5 15.3 p 36728.32 0.5087 10
30111 CK Aps * 16h 42m 06s -74° 13" 02' RRAB 13 14.1 V 53111.737 0.623645 23
30112 CL Aps 16h 42m 32s -74° 35" 41' RRAB 13.4 14.6 p 36728.4 0.4539 15
30113 CM Aps 16h 45m 54s -77° 55" 50' RRAB 15.2 15.9 p 36728.35 0.5108 15
30114 CN Aps 16h 44m 56s -76° 03" 34' E 14.7 15.5 p 36780.219
30115 CO Aps 16h 49m 44s -75° 36" 36' RRAB 15.02 15.98 V 49530.2097 0.5947 12
30116 CP Aps * 16h 56m 49s -81° 50" 19' RRAB 13.5 15 p 36690.36 0.53065 25
30117 CQ Aps 16h 49m 29s -72° 03" 35' M 11.3 14.5 < V 52877 248.7 Me
30118 CR Aps 16h 59m 06s -81° 07" 51' EA 13.8 15.2 < V 52105.539 2.1778 15
30119 CS Aps 16h 58m 30s -79° 59" 55' RRAB 14.6 15.5 p 36728.42 0.5119 12
30120 CT Aps 17h 01m 42s -81° 21" 19' RRAB 13.4 14.8 : V 53164.811 0.64367 12
30121 CU Aps 17h 03m 28s -80° 40" 29' RRAB 13.2 14 p 53805.826 0.537831 15
30122 CV Aps 16h 59m 19s -75° 02" 03' M 10.9 15 < V 53020 288.8 Me
30123 CW Aps 17h 01m 10s -75° 56" 51' RRAB 13.3 14.6 p 36694.4 0.6222 15
30124 CX Aps 17h 05m 43s -79° 38" 12' RRAB 14.5 15.8 p 36746.37 0.4818 15
30125 CY Aps 17h 03m 04s -76° 33" 51' EA 13.3 14.8 : 13.4 V 52080.579 3.8297 9
30126 CZ Aps * 17h 04m 00s -75° 52" 53' M 10.8 14.6 < V 52536 392.4
30127 DD Aps 17h 03m 54s -74° 36" 49' RRAB 13.2 14 V 53782.892 0.648116 20
30128 DE Aps 17h 07m 42s -76° 09" 50' RRC 14 14.6 p 36725.44 0.4044 50
30129 DF Aps * 17h 08m 23s -75° 28" 14' RRAB 14.49 15.23 CV 54275.095 0.54552 18
30130 DG Aps 17h 10m 53s -78° 26" 18' RRAB 13.5 14.2 p 36694.44 0.4255 18
30131 DH Aps 17h 09m 14s -73° 38" 47' SRB 11 12.6 V 189
30132 DI Aps * 17h 09m 49s -73° 25" 41' RRAB 12.7 13.6 V 54943.156 0.5192204 25 :
30133 DK Aps 17h 18m 38s -81° 43" 17' RR 14.8 15.6 p
30134 DL Aps 17h 16m 45s -79° 10" 01' RRAB 14.5 15.5 p 36728.405 0.5381 13
30135 DM Aps 17h 14m 32s -73° 30" 27' E 12.7 13.4 p 36733.517
30136 DN Aps 17h 14m 15s -72° 14" 43' M 12 15 < V 54479 210.5
30137 DO Aps 17h 14m 59s -73° 43" 47' RRAB 14.3 15.2 CV 54216.133 0.50626 13
30138 DP Aps 17h 17m 39s -74° 27" 07' RRAB 15.78 16.42 V 49529.0207 0.61109 17
30139 DQ Aps 17h 20m 02s -76° 26" 12' RRAB 15.87 16.89 V 49530.2482 0.56978 14
30140 DR Aps 17h 25m 09s -80° 36" 46' RRAB 13.3 14.6 p 36690.39 0.5643 13
30141 DS Aps 17h 18m 40s -71° 16" 38' M 8.7 14.9 V 54716 273 36 Me
30142 DT Aps 17h 22m 48s -75° 09" 56' UG 14.4 20.6 p
30143 DU Aps 17h 25m 46s -78° 23" 26' EA 11.5 12.2 11.6 V 54615.771 3.087728 12
30144 DV Aps 17h 30m 40s -80° 48" 17' M 14.2 15.6 < p 36758
30145 DW Aps 17h 23m 30s -67° 55" 45' EA 8.86 9.96 8.95 V 53542.8121 2.3129485 14 B6III
30146 DX Aps 17h 27m 33s -76° 38" 47' M 12.4 15.2 < V 53248 207.4
30147 DY Aps 17h 30m 28s -77° 33" 21' RRAB 13.8 14.8 p 36729.32 0.6224 10
30148 DZ Aps * 17h 28m 57s -73° 11" 23' RRAB 14.7 15.7 CV 53835.129 0.552058 11
30149 EE Aps 17h 35m 16s -80° 49" 06' RRAB 13.6 15 p 36778.44 0.4988 8
30150 EF Aps 17h 31m 17s -74° 38" 24' EA 11.7 12.8 12.2 p 54623.79 10.08111 12
30151 EG Aps 17h 35m 10s -79° 19" 51' RRAB 14.8 15.6 p 36725.47 0.5289 15
30152 EH Aps 17h 33m 14s -75° 58" 05' RRAB 15.94 17.18 V 49530.8517 0.46835 13
30153 EI Aps 17h 32m 52s -72° 19" 25' RRAB 15.23 16.18 V 49128.8952 0.524278 10 :
30154 EK Aps 17h 31m 54s -67° 42" 52' RR: 14.21 14.46 V F
30155 EL Aps * 17h 35m 41s -76° 13" 16' RRAB 11.5 12.3 V 54776.544 0.5797192 17
30156 EM Aps 17h 35m 25s -75° 04" 51' RRAB 15.26 16.01 V 54684.98 0.602426 14
30157 EN Aps 17h 35m 19s -74° 42" 11' RRAB 15.1 16.7 V 49128.247 0.45 13
30158 EO Aps 17h 38m 24s -74° 27" 58' M 10.2 14.2 < V 54275 235.7
30159 EP Aps 17h 44m 32s -80° 15" 32' M 10.4 14.4 < V 53783 260.6
30160 EQ Aps 17h 43m 14s -79° 07" 09' RRAB 15.6 16.6 V 49529.5488 0.46653 16
30161 ER Aps * 17h 43m 59s -76° 14" 41' RRAB 13.3 14 V 53622.598 0.75837 22
30162 ES Aps 17h 47m 36s -80° 05" 13' E 13.9 14.4 p 36810.335
30163 ET Aps 17h 44m 31s -74° 19" 31' EA 11.6 12.6 11.7 V 54720.671 2.548218 14
30164 EU Aps 17h 44m 56s -74° 52" 07' RRAB 13.3 14.4 V 52560.611 0.55961 19
30165 EV Aps 17h 51m 52s -77° 40" 54' RRC 12.5 13.1 V 36725.405 0.2833543 30
30166 EW Aps 17h 52m 00s -76° 51" 26' M 11.4 14 < V 54695 199.9
30167 EX Aps * 17h 51m 45s -69° 20" 05' RRAB 11.55 13 V 53809.855 0.4717997 13
30168 EY Aps 18h 15m 28s -78° 40" 16' RRAB 13.7 14.9 p 36729.36 0.6073 12
30169 EZ Aps 18h 19m 21s -79° 30" 15' RRAB 14.8 15.6 p 36720.4 0.524 12
30170 FF Aps 14h 38m 17s -71° 47" 50' EA 14.5 15.5 p 38551.44
30171 FG Aps 15h 06m 42s -72° 13" 22' RR 15 16 p
30172 FH Aps 15h 31m 40s -72° 40" 18' RR 15.5 16.5 p
30173 FI Aps 15h 32m 59s -73° 13" 44' M 10.5 14.5 < V 54259 272.7
30174 FK Aps 15h 37m 13s -72° 11" 23' RR 15 16 p
30175 FL Aps 15h 42m 49s -71° 07" 09' E 15 16 p
30176 FM Aps 15h 51m 10s -72° 26" 16' M 12.4 15 < V 53444 207.3
30177 FN Aps 15h 51m 33s -72° 22" 22' EA 11.07 12.6 11.23 V 51982.759 5.730774 9
30178 FO Aps 17h 01m 25s -71° 40" 36' RRAB 14.78 15.37 CV 55023.095 0.679307 19
30179 FP Aps 17h 01m 44s -72° 05" 52' RRAB 14.2 15.1 p 55023.065 0.51225 13
30180 FQ Aps 17h 02m 32s -71° 44" 49' RRAB 14.4 15.4 CV 53593.508 0.545466 18
30181 FR Aps 17h 18m 23s -68° 28" 34' RRAB 14.1 15.7 p 49127.4929 0.4225068 14
30182 FS Aps 14h 29m 28s -70° 34" 26' SR: 14.5 15.5 p
30183 FT Aps 14h 35m 29s -72° 19" 05' M 12.5 15 < V 53439 337.2
30184 FU Aps 15h 49m 25s -71° 19" 09' M 11.3 15 < V 54500 323.7
30185 FV Aps 16h 37m 41s -75° 08" 25' M 11.3 15 < V 53453 227.9
30186 FW Aps 16h 54m 27s -75° 11" 12' M 12.8 16 < V 52893 258 Me
30187 FX Aps 17h 03m 16s -80° 42" 45' M 12.4 15.4 < p 52755 285
30188 FY Aps 17h 14m 20s -70° 00" 48' EA 10.63 11.81 10.87 V 54140.856 2.7498106 18
30189 FZ Aps 14h 28m 25s -82° 50" 08' EA 12.7 13.8 < 12.8 V 53521.684 2.89051
30190 GG Aps 14h 26m 12s -79° 12" 53' M 10.2 15 V 54946 174.1
30191 GH Aps 17h 01m 56s -71° 30" 44' SRB 9.5 11.2 V 136.1 Me
30192 GI Aps 15h 01m 08s -78° 45" 56' SRB 11.6 14.3 V 184.5 M6-M7
30193 GK Aps 15h 14m 05s -79° 31" 20' RRC 13.4 13.9 p 52406.462 0.298406 40
30194 GL Aps 15h 17m 36s -79° 12" 37' RRAB 13.9 15.6 p 36730.347 0.53325 13
30195 GM Aps 15h 19m 52s -79° 19" 06' LB 12.5 13.5 V
30196 GN Aps 15h 23m 12s -78° 50" 05' LB 13.8 14.8 p
30197 GO Aps * 15h 30m 14s -76° 58" 15' EB: 14.6 15.4 14.8 p 36690.42 0.4991
30198 GP Aps 15h 34m 46s -77° 34" 48' RRAB 14.4 15.7 p 36759.29 0.5032 23
30199 GQ Aps 15h 36m 19s -78° 13" 47' EW 14.5 15 14.8 p 36729.45 0.6353
30200 GR Aps 15h 40m 15s -76° 34" 29' SRB 11.3 12.7 V 121.7
30201 GS Aps 15h 39m 23s -73° 10" 33' SRA: 11.9 13.6 < V 53631 247.3