PROXIMA
Status bazy GCVS: OK!

Baza GCVS

Wersja testowa!
Wszystkie potencjalne uwagi prosimy kierować na adres: redakcja@proxima.org.pl

GCVS4.2 wraz z poprawkami z marca 2016r. http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/html/

Wyjaśnienia typów i oznaczeń www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/iii/vartype.htm

Jak używać zapytań Zapytania można mieszać dowolnie - nie muszą być wypełnione wszystkie pola. Wielkości liter nie maja znaczenia.

Typ zmiennej:
Kod zmiennej z listy GCVS np: M dla miryd. Domyślnie ustawione są gwiazdy typu Mirydy. Jeśli żadna zmienna nie bedzie zaznaczona na liście jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich.

Nazwa gwiazdy (GCVS):
Oznaczenie gwiazdy zmiennej np: AY; V0641. Można podać tylko cześć nazwy np: 64.

Gwiazdozbiór (Gw):
Domyślnie ustawiony jest gwiazdozbiór Andromedy. Jeśli żaden gwiazdozbiór nie bedzie zaznaczony na liście jest to równoznaczne z wybraniem wszystkich. Widoczność gwiazdozbiorów można zawęzić używając także deklinacji.

Deklinacja:
Wartości dla pożądanego zakresu deklinacji np: -2; +2 lub 2.

Okres:
Okres zmiennej liczony w dniach np: 0.5; 10.

Min_I:
Wpisanie wartości np: 12 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od 0 mag do 12 mag w minimum.

Max:
Wpisanie wartości np 3 oznaczać będzie wszystkie gwiazdy od +3 mag do 0 mag w momencie maximum.

Przycisk Reset:
Zeruje wszystkie wcześniejsze wprowadzone wartości do domyslnych.

Typ zmiennej Gwiazdozbiór Nazwa gwiazdy (GCVS):
Min_I: Max: Okres od: do: Deklinacja od: do:
Nno GCVS Gw h m s ° " ' Typ Max Min_I Min_II PVJ Epoch Okres M-m Widmo
30202 GT Aps 15h 41m 50s -76° 39" 28' LB 11.6 12.6 V
30203 GU Aps 15h 46m 42s -80° 19" 33' EW 14 14.7 14.5 p 36694.433 0.43652
30204 GV Aps 15h 44m 37s -73° 55" 15' RRAB 13.9 15.1 p 36694.41 0.49025 20
30205 GW Aps 15h 51m 46s -80° 10" 15' SRB 11.5 13.5 V 134
30206 GX Aps 15h 48m 38s -75° 04" 43' SRB 13 14.5 V 63 :
30207 GY Aps 15h 51m 32s -73° 33" 52' EW 13.9 14.3 14.2 p 36694.433 0.3752
30208 GZ Aps 15h 54m 36s -76° 06" 39' SR 13.7 14.4 p 36745 65
30209 HH Aps 15h 59m 09s -74° 47" 36' E 14.3 14.8 p 36812.27
30210 HI Aps 16h 00m 26s -73° 47" 35' SRB 12.6 13.5 V 208 :
30211 HK Aps 16h 03m 41s -73° 46" 52' SRB 12.2 13.2 V 107.7
30212 HL Aps 16h 07m 52s -79° 49" 33' EB 12.5 13.2 12.9 V 52794.62 0.9562174
30213 HM Aps 16h 08m 32s -73° 52" 26' SRB 11 12 V 70.1
30214 HN Aps 16h 09m 14s -75° 02" 13' LB 14.8 15.5 < p
30215 HO Aps 16h 12m 09s -76° 52" 13' RRC 13.2 13.7 p 53926.503 0.292 30 :
30216 HP Aps 16h 19m 33s -80° 57" 55' SRA: 13.2 15.2 : V 53538 159.1
30217 HQ Aps 16h 13m 45s -73° 46" 20' LB 14.6 15.5 p
30218 HR Aps 16h 14m 51s -73° 50" 30' E 13.2 15.6 p 36811.377
30219 HS Aps 16h 15m 28s -73° 54" 23' SR: 13.3 15 < V 330 :
30220 HT Aps 16h 20m 07s -78° 55" 09' EB 14 14.8 14.3 p 36728.426 0.4
30221 HU Aps 16h 17m 48s -75° 29" 45' SRA: 12.4 13.8 : V 52784 201.7
30222 HV Aps 16h 25m 15s -79° 14" 58' SRB 11.8 12.8 V 55.6 :
30223 HW Aps 16h 23m 27s -74° 23" 24' SRB 12.1 13.6 V 187.1
30224 HX Aps 16h 24m 49s -75° 18" 33' EB 14.2 14.9 14.4 p 36745.365 1.0312
30225 HY Aps 16h 25m 14s -73° 37" 20' SRB 8.9 9.9 V 59.8
30226 HZ Aps 16h 27m 02s -76° 12" 20' SRB 11.9 13.8 V 206
30227 II Aps 16h 27m 42s -74° 50" 44' EB 10.9 11.54 11.44 V 53086.834 0.8422536
30228 IK Aps 16h 27m 34s -72° 52" 57' SRA 11.2 13 V 54393 167.3 M6-M7
30229 IL Aps 16h 30m 01s -76° 28" 30' SRA 11.2 13 V 52788 167.7
30230 IM Aps 16h 33m 20s -76° 17" 38' RRAB 12.8 13.7 p 53774.836 0.569 12
30231 IN Aps 16h 34m 34s -76° 22" 09' RRAB 14.9 16 p 36694.37 0.5183 12
30232 IO Aps 16h 35m 28s -74° 33" 18' EA 12.6 13.7 13.4 V 54552.784 7.9468
30233 IP Aps * 16h 40m 01s -78° 42" 46' RRAB 14 15.3 p 36729.29 0.5022 15 :
30234 IQ Aps 16h 39m 15s -77° 44" 53' E 14 14.8 p 36728.426
30235 IR Aps 16h 42m 43s -76° 51" 40' EW: 13.4 13.8 13.8 p 36690.37 0.37142 :
30236 IS Aps 16h 46m 28s -77° 14" 44' RRC 13.6 14.1 p 36690.38 0.2975 40
30237 IT Aps 16h 48m 50s -78° 54" 58' SRB 10.6 11.4 V 83 :
30238 IU Aps 16h 53m 39s -80° 55" 54' EW 14.2 14.6 14.6 p 36694.41 0.3046
30239 IV Aps 16h 53m 32s -79° 25" 34' E: 14.3 14.7 p 36778.231
30240 IW Aps 16h 52m 13s -75° 57" 38' EB 11.95 12.5 12.35 V 53802.82 0.974825
30241 IX Aps 16h 56m 18s -78° 00" 33' SRB 12.7 14 V 498
30242 IY Aps 16h 54m 11s -74° 02" 49' EW: 12.7 13 12.9 p 36720.39 0.3422 :
30243 IZ Aps * 16h 56m 40s -74° 08" 05' RRAB: 13.7 14.7 p 36725.44 0.9775 : 20
30244 KK Aps 17h 00m 35s -75° 56" 06' RRC 14 14.6 p 36728.37 0.3559 25
30245 KL Aps 17h 03m 24s -73° 48" 56' SRB 12.5 13.1 V 39.1
30246 KM Aps 17h 07m 30s -75° 50" 51' SRB 9.6 10.8 V 54.6
30247 KN Aps 17h 07m 16s -74° 11" 17' EA 14.12 14.74 14.20 CV 54928.174 2.851103 12 :
30248 KO Aps 17h 13m 10s -78° 18" 39' RRAB 14.8 15.5 p 36733.49 0.49715 18
30249 KP Aps 17h 10m 22s -73° 26" 05' SR 12 12.8 V 41.4 :
30250 KQ Aps 17h 11m 18s -74° 29" 54' SRB 11.9 13.1 V 317
30251 KR Aps 17h 13m 02s -74° 07" 57' LB 11.7 13.2 V
30252 KS Aps 17h 17m 33s -78° 37" 28' RRAB 14.7 15.7 < p 36720.41 0.49655 8
30253 KT Aps 17h 16m 04s -75° 29" 24' EW: 15 15.3 15.2 p 36720.43 0.3742 :
30254 KU Aps 17h 21m 51s -81° 00" 36' SRA 11.9 13.8 V 52010 117.1
30255 KV Aps 17h 17m 45s -76° 21" 46' EB 13.63 14.44 13.99 CV 55273.216 0.738365
30256 KW Aps 17h 30m 38s -76° 55" 02' RRAB 14.85 16 V 49227.536 0.4958 15 :
30257 KX Aps 17h 28m 16s -74° 03" 27' M: 13 15 < V 53152 145.5
30258 KY Aps 17h 36m 30s -76° 53" 38' RR 15.3 15.6 < p 36812.381
30259 KZ Aps 17h 36m 40s -74° 27" 47' SRB 12.8 14.2 V 83.1
30260 LL Aps 17h 37m 09s -74° 17" 39' RRAB 15.05 16.1 V 49529.4519 0.62046 13
30261 LM Aps * 17h 43m 04s -77° 46" 47' L: 14 15 p
30262 LN Aps 17h 43m 56s -78° 28" 45' EW 13.1 13.6 13.6 V 53652.558 0.474137 :
30263 LO Aps * 17h 47m 10s -77° 37" 20' EB 11.18 11.85 11.70 V 54709.627 1.331205
30264 LP Aps 17h 54m 07s -76° 38" 19' SRB 12.8 13.9 V 60.1
30265 LQ Aps 18h 14m 48s -79° 04" 55' RRAB 15.2 15.9 p 36690.4 0.5447 10 :
30266 LR Aps 16h 46m 46s -72° 04" 23' RRAB 13.5 15.5 p 53909.694 0.475769 13
30267 LS Aps 17h 22m 19s -71° 02" 21' RRAB 14.38 15.54 CV 53850.15 0.470992 14
30268 LT Aps 17h 32m 13s -72° 08" 40' RRAB 13.8 15.8 p 37419.946 0.5633189 19 :
30269 LU Aps * 17h 43m 11s -70° 23" 46' RRAB 12.5 13.6 V 54132.878 0.7550436 21
30270 LV Aps 15h 55m 02s -74° 02" 29' SRB 12 14 V 197
30271 LW Aps 16h 36m 36s -73° 07" 01' SRB 12.8 14.6 V 127
30272 LX Aps 14h 45m 46s -70° 56" 01' RR: 14.5 16 p
30273 LY Aps 15h 19m 40s -71° 12" 59' SRB 9.4 11.4 V 166.6 M4e
30274 LZ Aps 15h 27m 03s -71° 48" 16' RR: 15 16 p
30275 MM Aps 15h 58m 07s -72° 18" 48' EA 12.32 14.45 12.46 V 52406.697 3.73 10
30276 MN Aps 16h 18m 16s -81° 31" 11' E: 14 14.4 p 36836.26
30277 MO Aps 16h 23m 36s -80° 15" 07' SRB 9.6 10.7 V 68.2
30278 MP Aps 16h 43m 17s -77° 14" 22' SRB 11.4 12.4 V 144.9
30279 MQ Aps 17h 07m 32s -74° 40" 27' CST: 14.48 CV
30280 MR Aps 17h 07m 58s -73° 43" 35' EB 10.58 11.09 10.73 V 52519.612 0.5278636
30281 MS Aps 17h 14m 25s -76° 33" 24' M 9.53 15 < V 54374 348.1
30282 MT Aps 17h 23m 09s -79° 31" 50' SRB 12.7 13.9 p 86.1
30283 MU Aps 17h 31m 12s -73° 34" 46' EA 14.96 15.65 CV 53998.927 14.0198 : 6
30284 MV Aps 17h 54m 00s -73° 39" 14' SRB 11.5 12.5 V 194.3
30285 MW Aps 15h 21m 52s -74° 33" 50' M 9.6 14 < V 55049 392.1 Me
30286 MX Aps 17h 38m 19s -75° 08" 10' SRB 12.3 13.3 V 65.2
30287 MY Aps * 14h 33m 08s -81° 20" 14' ZZA 13.75 0.05 : () V DA4.1
30288 MZ Aps 17h 10m 09s -72° 27" 39' M 9.7 14 < V 52713 391.7
30289 NN Aps 15h 31m 27s -71° 03" 44' ACV 6.86 6.93 V 4.4916 B8pSiCrFe
30290 NO Aps 17h 31m 28s -80° 51" 33' SR 5.71 5.95 V 24.9 : M3III
30291 NP Aps 14h 13m 11s -73° 25" 35' SRB 8.3 8.8 V 57.2 M4III
30292 NQ Aps 14h 17m 43s -76° 05" 18' LB 7.2 7.43 V M3III
30293 NR Aps 14h 18m 56s -71° 23" 47' LB: 7.86 7.97 Hp M3III
30294 NS Aps 14h 25m 55s -78° 27" 28' SRB 7.95 8.5 V 69.6 : M5III
30295 NT Aps 14h 42m 43s -74° 18" 42' EW 8.2 8.7 8.61 V 54981.5 0.2947648 G3/G5V
30296 NU Aps 14h 53m 08s -82° 40" 57' SR 8.54 8.72 Hp 45.1 M5III
30297 NV Aps 14h 52m 51s -71° 37" 51' LB: 8.9 9.03 Hp K5
30298 NW Aps 14h 55m 39s -79° 48" 21' EB 9.1 9.39 9.34 V 52728.772 1.0655586 F5IV/V
30299 NX Aps 14h 56m 42s -75° 19" 04' EW: 11.06 11.26 11.26 V 52858.605 0.4092282 Fp
30300 NY Aps 15h 12m 23s -75° 15" 16' BY 9.24 9.52 V 4.0852 : G8/K0V:
30301 NZ Aps 15h 15m 38s -72° 23" 55' LB 7.94 8.08 Hp M3/M4III