Jeśli zgubiłeś nazwę użytkownika(login), podaj swój Adres E-mail i kliknij przycisk Wyślij Nazwę Użytkownika, a Twoja nazwa użytkownika zostanie wysłana na Twój adres e-mail.
Jeżeli nie pamiętasz ani nazwy użytkownika, ani hasła, odzyskaj najpierw nazwę użytkownika, a dopiero potem hasło. Do odzyskania nazwy użytkownika wpisz adres email, zostawiając pole Użytkownik puste, kliknij Wyślij nazwę użytkownika. Po chwili na swój adres poczty elektronicznej otrzymasz list z nazwą użytkownika. Następnie tak samo możesz odzyskać hasło.
Jeżeli nie pamiętasz hasła, ale znasz nazwę użytkownika, wypełnij pola Użytkownik i adres e-mail, następnie kliknij Wyślij hasło. Po chwili otrzymasz email z nowym hasłem na swój adres poczty elektronicznej. Użyj tego hasła do zalogowania się na stronie.

kalkulatory

baner GCVS